202. Ko Jēzus augšāmcelšanās nozīmē tev?


Augsburgas ticības apliecība

1 PAR ATTAISNOŠANU

Tiek arī mācīts, ka cilvēki netiek attaisnoti Dieva priekšā ar saviem pašu spēkiem, nopelniem vai darbiem, bet viņi bez maksas Kristus dēļ tiek attaisnoti ticībā,
2 kad viņi tic, ka ir pieņemti žēlastībā un ka grēki piedoti Kristus dēļ, kas ar savu nāvi ir gandarījis par mūsu grēkiem.
3 Šādu ticību Dievs pieņem kā taisnību savā priekšā (Rom.3-4).

Grāmatas Teksti Nodaļas